: : : หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม !! ................Welcome to Phrae Agricultural Research and Development Centre : : :
สารบัญ ศวพ.แพร่
งานผลิตพันธุ์พืชประจำปี

 

 
 
 
Web links
กรมวิชาการเษตร
สำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตร เขตที่ 1
สถาบันวิจัยยาง
สำนักควบคุมพืช และวัสดุุการเกษตร
ศวพ.แม่ฮ่องสอน
ศวพ.น่าน
ศวพ.ลำปาง
สำนักงานจังหวัดแพร่
พยากรณ์อากาศ จ.แพร่
สถานการณ์น้ำ จ.แพร่
 
ข่าว/ประชาสัมพันธ์

รายชื่อสารเคมีที่ห้ามใช้ทางการเกษตร
รายการเมล็ดพันธุ์ควบคุม

 

ภาพ/กิจกรรม“'งานถ่ายทอดเทคโนโลยีปทุมมาและวิชาการเกษตตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๔”

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ทำพิธีบูชาพระพรหมและพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาศวันรำลึกก่อตั้งหน่วยงาน สถานีทดลองพืชสวนแพร่ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกปี
สารวัตรเกษตรออกตรวจร้านค้าจำหน่าย ปุ๋ยเคมี วัตถุอันตรายทางการเกษตร และเมล็ดพันธุ์ควบคุม เพื่อป้อมปราม และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดแพร่ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ จัดกิจกรรม Big Cleannig Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 

 

บทความทางวิชาการน่าสนใจ
 
กรมวิชาการเกษตร
GAP online
สารบรรณอิเลคทรอนิคส์
สวพ.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แก้ไขล่าสุด 18-Dec-2014 11:49
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่
205 หมู่ 5 ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์/โทรสาร 054 521387, 556526
Webmaster